jueves, 4 de junio de 2009

Aula Virtual


Els Quaderns Virtuals


Què són els Quaderns Virtuals?

Un conjunt de fulls que contenen unes preguntes o activitats creades pel professor, que permet l'autocorreció, i que es poden treballar en local i a la xarxa.

On és troben?

És troben a la Biblioteca. És el lloc on hi ha tots els Quaderns Virtuals que han fet els professors/es i que han fet arribar al Departament des del mateix portal. D'aquesta manera podrem disposar tots d'un banc important de materials per treballar amb els nostres alumnes.

Com són els quaderns virtuals?

Els Quaderns Virtuals s'estructuren en fulls que contenen preguntes i material addicional de referència i consulta. A més, les preguntes poden tenir punts de diàleg, que permeten a l'alumnat i professorat escriure-hi comentaris i dubtes.És poden presentar, en aquests moments, en tres pells o aparences que podeu decidir quina és la més adient atenent a les característiques dels destinataris, com ara l'àrea i nivell educatiu. En tot cas, la informació i contingut dels quaderns és la mateixa sigui quina sigui l'aparença escollida; el que varia és el disseny visual dels textos, colors de fons i finestres de l'aplicació...En aquests moments hi ha tres aparences disponibles:
Estàndard, Infantil i Formal.